Tin tức

June 12, 2019

Đường kính tăng tự động đường kính 219 mm ở cổng tổ chức

Hệ thống tăng tự động thay thế các bollard cố định truyền thống, hầu hết các đơn vị chính phủ và trường học đã cài đặt các bollards tự động tăng

trong các cổng để quản lý bãi đậu xe và ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố. Dòng sản phẩm tăng tự động của SECUSTAR với đèn Led

nhấp nháy, điều khiển từ xa và không thấm nước, chúng tôi đã cài đặt các bollards ở Cổng tổ chức Trung Quốc.

Chi tiết liên lạc