Tin tức

August 8, 2019

Thiết bị sê-ri SECUSTAR trong trường đại học

Sự ảnh hưởng của quản lý du khách trong an ninh trường học hoặc đại học ngày nay, làm thế nào để giảm các cuộc tấn công xảy ra trong trường học,
Chúng ta đã thấy một loạt các mối đe dọa an ninh trường học trên thế giới, chính phủ phải chú ý nhiều hơn đến nó, trường học
thiết bị an ninh lối vào được lắp đặt ngày càng trở nên quan trọng, như máy chụp x quang, máy dò kim loại
bollards tự động tăng, rào cản bùng nổ và con trai. chúng tôi cung cấp một giải pháp bảo mật toàn diện cho các trường học.

Chi tiết liên lạc